سخن و شعر

وبلاگی از سخن و شعر آیدین مهتر

وقت رفتنت

بازم   رفتی   و   دل  ما  رو    سوزوندی                                             بازم   با     گریه    دل    ما  رو    چزوندی دفه  ُ آخری    که    رفتی   یادم  ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 28 بازدید
مرداد 89
1 پست
شهریور 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
5 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
4 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
4 پست
خرداد 84
3 پست
بهمن 83
5 پست
دی 83
3 پست
عشق
4 پست
شعر
4 پست
شهر
1 پست
رفتن
1 پست
نفرین
1 پست
روز_پدر
1 پست
دنیا
1 پست
خدا
1 پست
نقش_خیال
1 پست
تولد
1 پست
وبلاگ ادبی کاوش
کارگروه ادبی وکیل الشعرای شیرین سخن به اختصار کاوش