دلبری با دروغ آسمان

تو این دوره زمونه وقتی یکی عاشق میشه همه چیز فرق می کنه براش زمین زیر پاش آسون میشه و آسمونش

 یه دونه ماه و یه دونه ستاره ( به به ) حالا دنبال لیلی و بود و  بهش برس ( کیه که برسه با این گرونی )

ولی بازم عاشق میشه  و معشوق هم خدا میدونه چی بشه

                                      دلبری با دروغ آسمان

بر  دلم   افتاده   بود  چشم های  یار

                    ماه      را     دیدم     در     دریای   یار

دریای      دل    گرمی     و   پر   تپش

                    قلب    زیبای    شکفته ای   در   تپش

آویزان تر       از       ستاره ای   گشتم

                      در    آسمان     با     دلهره ای   گشتم

همه   وجودم   سر تا  پا  هل شده بود

                    قلب     عاشق  بی هوا شل شده بود

آنچنان    می تپید     در     دل   عاشق

                    بی فروغ     از     زمان     رل     عاشق

بازی      و       بازیگری     در     آسمان

                    دل بری     و     نار دلی     در   بی کران

عشق هایش هیچگاه معشوق نشدند

                    شب ها  روز   شدند  و   مجنون نشدند

رفت     پای     چوبه ی     نامرد     زمان

                    بر     دار   آویخته     شد     مرد     زمان

بی   سکوت   در   آسمان   تابیده  شد

                    ستاره ای     شد      و     زاییده     شد

ماه    را   در     آسمان    نشانه   گشت

                    راز   دلبری    ماه     را     پیشه   گشت

دیگر     قلب     عاشقان     فواره   شد

                    ازراعین    زمان   یکبار  دیگر  تابیده شد

 

شاعر

             آیدین مهتر

 

 

 

/ 61 نظر / 28 بازدید